strona główna » Co ona robi » Publicystyka
Publicystyka

 PUBLICYSTYKA

 1) NOWINY (Rzeszów) 19.03.1997- Poczta - Uelastycznić liczbę godzin, s. 10.

2) SUPERZET (miesięcznik Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie) nr 3 (25) marzec 1997 - Bezrobotni absolwenci szkół ponadpodstawowych Polski południowo-wschodniej. Rzeszów 1996, s. 10.

3) SUPERZET nr 4 (26) kwiecień 1997 - Kapitał ludzki, stan i perspektywy, s. 8.

4) SUPERZET nr 4 (26) kwiecień 1997- I Targi Pracy w Filii UMCS w Rzeszowie, s. 4.

5) SUPERZET nr 5 (27) maj 1997 - II Studenckie Targi Pracy w Politechnice Rzeszowskiej, s. 4.

6) SUPERZET nr 6 (28) czerwiec 1997 - Bezrobocie a patologia społeczna, s. 7.

7) SUPERZET nr 6 (28) czerwiec 1997 - Subiektywna ocena biedy przez społeczność lokalną Mielca, s. 9,12.

8) SUPERZET nr 8 (30) lipiec 1997 - Mielec w centrum i centrum w Mielcu, s. 2.

9) SUPERZET nr 12 (34) grudzień 1997 - Rozrywkowe bezrobocie, s. 4-5.

10) SUPERZET nr 1 (35) styczeń 1998 - Dzień jak co dzień, s. 4-5.

11) SUPERZET nr 3 (37) marzec 1998 - Szukać nie szukać szanować, warto?, s. 8-9.

12) GAZETA POLITECHNIKI (pismo pracowników i studentów Politechniki Rzeszowskiej) nr 2 (38) luty 1997 - Rzecz o otrzęsinach beanów pierwszego roku Wydziału Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej, s. 11.

13) GAZETA POLITECHNIKI nr 3 (39) marzec 1997 - Francuska oferta dla Wydziału Zarządzania i Marketingu, s. 8.

14) GAZETA POLITECHNIKI nr 4 (40) kwiecień 1997 - Rady Wydziału Politechniki, maj Rzeszowskiej w kadencji 1996-1999, Wydział Zarządzania i Marketingu, s. 11.

15) GAZETA POLITECHNIKI nr 5 (41) 1997 - Kapitał ludzki stan i perspektywy, s. 13.

16) GAZETA POLITECHNIKI nr 5 (41) maj 1997 - Prezentacja Katedr i Zakładów Politechniki Rzeszowskiej, Katedra Ekonomii, s. 5-6.

17) GAZETA POLITECHNIKI nr 5 (41) maj 1997 - II Studenckie Targi Pracy w Politechnice Rzeszowskiej, s. 14.

18) KORSO (tygodnik mielecki) 9 maj 1996 - Bezrobotni o bezrobociu, s. 4.

19) KORSO 16 maj 1996 - Stosunek do pracy w warunkach bezrobocia I, s. 4.

20) KORSO 23 maj 1996 - Stosunek do pracy w warunkach bezrobocia II, s. 4.

21) KORSO 30 maj 1996 - Wpływ pozostawania bez pracy na stan zdrowotny bezrobotnych i ich rodzin, s. 4.

22) KORSO 18 lipiec 1996 - Opinie bezrobotnych o swoich warunkach materialno-bytowych, s. 4.

23) KORSO 25 lipiec 1996 - Bezrobocie a zjawiska patologii społecznej, s. 4.

24) KORSO 1 sierpień 1996 - Młodzież wobec problemu bezrobocia, s. 4.

25) KORSO 8 sierpień 1996 - Warunki życiowe w rejonie mieleckim dotkniętym strukturalnym bezrobociem, s. 4.

26) KORSO 15 sierpień 1996 - Sytuacja kobiet bezrobotnych, s. 4.

27) MEGA (Mielecki Magazyn Gospodarczy) nr 6(8) czerwiec-lipiec 1996 - Barwny obraz bezrobocia - rozmowa z dr Krystyną Leśniak-Moczuk pracownikiem naukowym Politechniki Rzeszowskiej, s. 7.

28) GŁOS MIELECKI (tygodnik) nr 30 (1755) 24 lipca 1997 - Niepokojące skutki bezrobocia, s. 14.

29) GŁOS MIELECKI nr 31 (1756) 31 lipca 1997 - Styl życia bezrobotnych w rejonie mieleckim na podstawie wywiadów, s. 14.

30) GŁOS MIELECKI nr 34 (1759) 21 sierpnia 1997 - Ocena przez bezrobotnych swojego samopoczucia po utracie pracy, s. 14.

31) GŁOS MIELECKI nr 36 (1761) 24 lipca 1997 - Ocena przez bezrobotnych swojego samopoczucia po utracie pracy, s. 14.

32) GAUDEMUS (Nowości z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie) nr 5 grudzień 1997 - Socjologia po raz dziesiąty, s. 3.

33) GAUDEMUS (Nowości z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie) nr 6 marzec 1998 - I Środowiskowy bal socjologa to już historia, s. 9.

34) GŁOS TYCZYNA (pismo samorządu terytorialnego) nr 4(183) 22 lutego 1998 - Pierwszy półmetek, s. 5.

35) GŁOS TYCZYNA(pismo samorządu terytorialnego) nr 5 (184) 9 marca 1998 - Bal socjologa, s. 2.

36) GŁOS TYCZYNA (pismo samorządu terytorialnego) nr 6(185) 22 marca 1998 - Kobieto puchu marny, s. 2.

37) GŁOS TYCZYNA (pismo samorządu terytorialnego) nr 8 (187) 26 kwietnia 1998 - To powinien zobaczyć każdy, s. 4.

38) GŁOS TYCZYNA (pismo samorządu terytorialnego) nr 9 (188) 10 maja 1998 - Studenckie praktyki w USA - z Tyczyna do Michgan, s. 6.

39) GŁOS TYCZYNA (pismo samorządu terytorialnego) nr 10 (189) 24 Maja 1998 - Święto żaków, s. 6.

40) GŁOS TYCZYNA (pismo samorządu terytorialnego) nr 13 (192) 5 lipca 1998- EURO - waluta Unii Europejskiej w Tyczynie, s. 5.

41) GŁOS TYCZYNA (pismo samorządu terytorialnego) nr 18 (197)20 września 1998 - Socjologia w Tyczynie na przełomie wieków, s. 1,8.

42) INFORMACJA BIEŻĄCA (Polskie Towarzystwo Socjologiczne Zarząd Główny) Warszawa wrzesień 1998 - Na krajowym podwórku - Socjologia w Rzeszowie, s. 10-13.

43) SUPER NOWOŚCI nr 26.10.1998 Zaproszenie do socjologii - Obcowanie z ludźmi, s. 18.

44) GŁOS TYCZYNA (pismo samorządu terytorialnego) nr 23 (202) 29 listopada 1998 Otrzęsiny beanów z WSSG, s. 7.

45) GOSPODARKA ADMINISTRACJA SAMORZĄD, Aforyzmy na temat: Walentynki, 1/2001, WSAiZ, Przemyśl, s. 67.

46) GOSPODARKA ADMINISTRACJA SAMORZĄD, GOSPODARKA ADMINISTRACJA SAMORZĄD, Aforyzmy na temat: Kobiety, WSAiZ Przemyśl, 2/2001, s. 63.

47) GOSPODARKA ADMINISTRACJA SAMORZĄD, Aforyzmy na temat: Dziecko, WSAiZ Przemyśl, 3/2001, s. 83.

48) Krystyny, czyli siła więzi wywiad Marii Krystyny Zawała z Krystyną Leśniak-Moczuk, Polska Dziennik Zachodni, 12.03.2010.

http://www.google.pl/search?hl=pl&q=Krystyny%2C+czyli+sila+wi%C4%99zi&btnG=Szukaj&aq=f&aqi=&aql=&oq=, [12.03.2010].

49) To nas jednoczy…, Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, styczeń-luty 2011, Nr 1/2011 (66).http://www.univ.rzeszow.pl/gazeta/index.php?id=1101gazetka, [2.04.2011]. 50)

Imieniny podkarpackiej Krystyny, Polskie Radio Rzeszów, http://www.radio.rzeszow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=11681:imieniny-podkarpackiej-krystyny&catid=157:podkarp, [13.03.2011].

51) Dlaczego Krystyny chcą być razem - wywiad Janusza Pawlaka z Krystyną Leśniak-Moczuk, Nowiny, 16.03.2011

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110317/MAGAZYNDOMOWY/279476583

, [17.03.2011].

52) Ruch społeczny Krystyn, Nauczyciel i Szkoła, Miesięcznik Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 2 (16) marzec 2011.http://www.pcen.pl/cms/wydawnictwa/nauczyciel-i-szkola.html, [2011].

53) Medyczna płaszczyzna integracji Krystyn, Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej, Rzeszów, Nr 1/162/2011. 

http://www.nil.org.pl/xml/oil/oil64/gazeta/numery/n2011/n201102, [5.05.2011].

54) Ruch społeczny Krystyn wkracza na Podkarpacie, Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, maj, czerwiec 2011, Nr 3/2011 (68).http://www.univ.rzeszow.pl/gazeta/gazeta_maj_2011.pdf, [2011].

 

55) Ruch społeczny Krystyn,http://www.pl.pogranicze.eu/, [2011].

 

56) Krystyn jest siła w Krystynach jest siła ,http://www.prometej.pl/ [2011].

 

 

 

57) Krystyny zapraszają do Rzeszowa,

http://www.wrota.podkarpackie.pl/pl/promocja/aktualnosci/110406_krystyna, [2011].

58) Zaproszenie na XV Jubileuszowy Zjazd w Rzeszowie 13.03.2012 , Jaskółka Magazyn XV. Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2011.http://www.festiwal.rzeszow.pl/jaskolka.pdf, [2011].

59) Zaproszenie na XV Jubileuszowy Zjazd w Rzeszowie 13.03.2012,Tancerz. Gazeta Festiwalowa XV. Festiwalu Polonijnych Zespołów Folklorystycznych Rzeszów 2011.

60) Przed Jubileuszowym Zjazdem Krystyn w Rzeszowie, Pogranicze, http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=8&p2_articleid=1460, [10.08.2011].

61) Ciekawe świata i ludzi EUROKRYSTYNY w Rzeszowie, Nasz Dom Rzeszów. Miesięcznik społeczno-kulturalny, 11 (73) 2011, http://naszdom.rzeszow.pl/pliki/naszdom_73.pdf 

62) Eurokrystyny w Rzeszowie, Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, listopad-grudzień 2011, Nr 5/2011 (70).http://www.univ.rzeszow.pl/gazeta/gazeta.GRUDZIEN.2011.pdf, [20.12.2011].

63) Przez trzynaście lat kobiety zrzeszone w ruchu Krystyn...http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=8&p2_articleid=1460; [14.01.2012].

64) Zaproszenie na zjazd.,http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=8&p2_articleid=1636; 15.01.2012].

65) Imieninowy Zjazd Krystyn w Rzeszowie, Telewizja Polska SA, Oddział Rzeszów. http://www.tvp.pl/rzeszow/aktualnosci/spoleczne/imieninowy-zjazd-krystyn-w-rzeszowie/618617

 

66) Od dworskiej dziewczyny do Eurokrystyny, Podkarpacki Przegląd Samorządowy, 1/2012.


67) Od dworskiej dziewczyny do Eurokrystyny, Biuletyn Okręgowej Izby Lekarskiej, Rzeszów, Nr 1/167/2012.

 

68) Od dworskiej dziewczyny do Eurokrystyny, Nauczyciel i Szkoła, Miesięcznik Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 1 (25) styczeń-luty 2012.

 

69) Krystyny będą paradować niczym królewskie dwórki, rozmowa z Krystyną Lęsniak-Moczuk, organizatorką XV Jubileuszowego Zjazdu Krystyn, Nowiny 09.02.2012.

 

70) Jubileusz Krystyn w Rzeszowie, Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, maj-czerwiec, 2012 Nr 32012(72).

 

 71) Jubileuszowy Zjazd Krystyn w Rzeszowie, ... wiele znanych i medialnych Krystyn... http://pl.pogranicze.eu/, [2012].

 

72) Krystyny biesiadowały... http://pl.pogranicze.eu/, [2012].

 

73) Echa Krystyn, Gwiazdy z Paryża, http://pl.pogranicze.eu/,20.06.2012 [2012]

74) Krystyny jednak potrafią i to jak! Wywiad Romana Małka z Krystyną Leśniak-Moczuk. Echo Rzeszowa 3 (207) marzec 2013, str. 3.

 

75) Co u krystyn podkarpackich? Coroczny happening, http://pl.pogranicze.eu/, [2013].

 

76) Emanuje od niej radość życia...

http://www.prores.nazwa.pl/prometej/plugins/p2_news/printarticle.php?p2_articleid=507, [2013].

 

77) Diabelskie Krystyny...!!! http://pl.pogranicze.eu/, [2013].

 

78) Imieniny w Gdyni..., http://pl.pogranicze.eu/, [2013].

 

79) Na deptaku w Ciechocinku… Nie! W Muszli Koncertowej, Krystynki picie umila życie... http://pl.pogranicze.eu/, [2013].

 

80) Krystyny są wszędzie, Echo Rzeszowa 9 (213) wrzesień 2013, str. 5.

 

81)  Co słychać u Krystyn? Podkarpacki Przegląd Samorządowy 2/2013 (122).

 

82) Urszula Sobol, Podszczypywanie partnerki w tańcu jest niedopuszczalne, O tanecznym savior-vivrze rozmawiamy z Krystyną Mazurówną, polską tancerką z Paryża i Krystyną Leśniak-Moczuk, socjologiem z Rzeszowa, Nowiny  237 (18 666) z dnia 9 grudnia 2013, str. 10.

http://www.nowiny24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20131209/STYLZYCIA04/131209612, [2013].

 

83) Salon sukcesu po raz dziesiąty, Konik Polny, nr 19 (73) grudzień 2013, str. 2.

84) Szampańska Zabawa Sylwestrowa Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich, http://www.prometej.pl/, [2014].

 

85) Urodziny Krystyny Mazurówny "Trzy ćwierci do śmierci", ehttp://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=8&p2_articleid=2239, [2014].

 

86) Paryski akcent Walentynkowy na Podkarpaciu - tancerka KRYSTYNA MAZURÓWNA pianistka ERNESTINE BLUTEAU, http://pl.pogranicze.eu/index.php?categoryid=8&p2_articleid=2239, [2014].

87) "LATEm w Mielcu Krystyny rozwiną skrzydła", http://www.prometej.pl/ [2014].

 

88)  „Krystyną być…”,XVII Ogólnopolski Zjazd Krystyn odbył się w tym roku w Białymstoku, http://www.prometej.pl/, [2014].

 

89) Polski akcent Walentynkowy, Echo Rzeszowa 1 (217) styczeń 2014, str. 5.

 

90) Imieniny Krystyn w Mielcu, Echo Rzeszowa 2 (218) luty 2014, str. 5.

 

91) Walentynkowe tournee, Echo Rzeszowa 3 (219) marzec 2014, str. 5.

 

92) Imieninowe reminiscencje, Echo Rzeszowa  4 (220) kwiecień 2014, str. 5.

 

93) Był raz bal na sto par…, Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 2/2014 (82) marzec-kwiecień 2014, str. 12-13.

 

94) Krystyna Leśniak-Moczuk, Adam Maryniak, Rodzinny wypoczynek w Krynicy, Gazeta Uniwersytecka Pracowników i Studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego, nr 1/2015 (86) styczeń luty 2015, str. 58-59.

 

95), Imieninowy Marzec, Echo Rzeszowa 4 (232) kwiecień 2015, str. 5.

 

96) Paryskie artystki w Ustrzykach, Gazeta Bieszczadzka nr 15 (598) 31.07.2015, s. 6.

http://www.bieszczadzka24.pl/kultura/paryskie-artystki-w-ustrzykach-dolnych/279

 


 

Czytaj dalej: Załącznik 5.

Newsletter

projekt i realizacja: BigCom