strona główna » Co ona robi » Komunikaty, sprawozdania
Komunikaty, sprawozdania
KOMUNIKATY, SPRAWOZDANIA:

1) Młodzież a problemy bezrobocia [w:] Demograficzne i ekonomiczno-społeczne aspekty rynku pracy w województwie rzeszowskim, Urząd Wojewódzki w Rzeszowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Rzeszów 1996, s. 71-73.

2) Problemy społeczne w okresie przemian, Konferencja w Rzeszowie, „Polityka Społeczna” 1997 nr 9, Warszawa, s. 36.

3) Polskie bezrobocie marnotrawstwem kapitału ludzkiego i marnotrawstwem funduszy [w:] Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Raport nr 27, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów, Warszawa 1998, s 183-185.

4) Wieś i rolnictwo. Wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej [w:] Wieś i rolnictwo. Wyzwania i kierunki rozwiązań w obliczu integracji europejskiej, Raport nr 38, Omówienie dyskusji na sesji RSSG w dniu 23 października 1998, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów, Warszawa 1999, s. 151-177.

5) Polsko-niemiecka integracja na naukowej płaszczyźnie, „Biuletyn Informacyjny” 1998, nr 3, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 51-53.

6) Doświadczenia niemieckie dla polskiej praktyki rozwoju oraz współpracy transgranicznej, przebieg dyskusji z okazji 40–lecia działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Ziemi Lubuskiej [w:] Sprawozdanie z przebiegu uroczystości 40–lecia działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego na Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra 1999, s. 43.

7) Komunikat Zjazdowy Nr 8, „Informacja Bieżąca” 2000, nr 6, (62), Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, s. 2-4.

8) XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny w Podkarpackim, Socjologia na Podkarpaciu, „Podkarpacki Przegląd Samorządowy” 2000, nr 7-8, Rzeszów, s. 14-15.

9) Socjologia na Podkarpaciu, „Gazeta Uczelniana” (specjalne wydanie zjazdowe), Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 20-23.09.2000, s. 10. (współautorzy D. Markowski, M. Malikowski).

10) Rozwój ośrodka akademickiego na Podkarpaciu, „Gazeta Uczelniana” (specjalne wydanie zjazdowe), Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Rzeszów 20-23.09.2000, s. 15. (współautor D. Markowski).
11) XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny przeszedł do historii..., „Podkarpacki Przegląd Samorządowy” 2000, nr 10-11, Rzeszów, s. 15-16.

12) XI Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny przeszedł do historii..., „Informacja Bieżąca” 2000, nr 10, (63), Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa, s. 4-7.

13) Statystyczny obraz obszarów wiejskich Podkarpacia na tle Polski (1), „Gospodarka Administracja Samorząd” 2001, nr 2, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Przemyśl, s. 53-57.

14) Statystyczny obraz obszarów wiejskich Podkarpacia na tle Polski (2), Gospodarka Administracja Samorząd, 3/2001, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Przemyśl, s. 67-71.

15) Statystyczny obraz obszarów wiejskich Podkarpacia na tle Polski (3), Gospodarka Administracja Samorząd, 4-5/2001, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Przemyśl, s. 63-67.

16) Statystyczny obraz obszarów wiejskich Podkarpacia na tle Polski (4), Gospodarka Administracja Samorząd, 4-5/2001, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Przemyśl, s. 68-73.

17) Statystyczny obraz obszarów wiejskich Podkarpacia na tle Polski (5), „Gospodarka Administracja Samorząd” 2001, nr 4-5, Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, Przemyśl, s. 73-79.

18) Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja europejska (Vlotho, 19 sierpnia-2 września 2001 r.), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2001, nr 5, Warszawa, s. 12-14, (współautor S. Wesołowski).

19) Vlotho po raz dziesiąty, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2001, nr 4, Warszawa, s. 17.

20) Międzynarodowe seminarium naukowe we Vlotho nt. Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja europejska, „Ekonomista” 2001, nr 6, Warszawa, s. 847-848. (współautor S. Wesołowski).

21) Notatki z wykładu profesora Zdzisława Sadowskiego Prezesa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, „Gazeta Uniwersytecka” 2002, nr 5 (9), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 12. (współautor M. G. Woźniak).

22) Notatki z wykładu profesora Edwarda Łukawera, „Gazeta Uniwersytecka” 2002, nr 6-7 (10), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 26-27. (współautor M. G. Woźniak).

23) Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, „Gazeta Uniwersytecka” 2002, nr 11 (13), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 14. (współautor M. G. Woźniak).

24) Wybrane obszary współpracy polsko-ukraińskiej na przykładzie transgranicznych kontaktów województwa podkarpackiego i obwodu tarnopolskiego [w:] Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. t. II Komunikaty i komentarze, red. M. Zielińska, Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2003, s. 113-124.

25) Społeczna gospodarka rynkowa w świetle seminarium we Vlotho – wybrane zagadnienia [w:] Społeczna gospodarka rynkowa. Idee i możliwości praktycznego wykorzystania w Polsce, red. E. Mączyńska, P. Pysz, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 267-284. (współautor S. Wesołowski).

26) Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech i integracja europejska (Seminarium we Vlotho sierpień 2003), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2004, nr 1, Warszawa, s. 12-17, (współautor S. Wesołowski).

27) Vlotho 2006 – XV-lecie seminariów polsko-niemieckich, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2006, nr 3, Warszawa s. 17-20. (współautor A. Muszyński)

28) Województwo podkarpackie – Ilustrowany Atlas Polski. Nasza ojczyzna: mapy, informacja, krajobrazy, red. B. Karpińska-Meissner, Reader’s Digest, Warszawa 2002.

29) Nauka z praktyką – „Podkarpacki Przegląd Samorządowy”, 2010, nr 12, Rzeszów, s. 14.

30) Wykład Grzegorza Kołodki na Wydziale Ekonomii, ”Gazeta Uniwersytecka” 2011, nr 1 (66), Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów, s. 6-7.
 
Czytaj dalej: Załącznik 4.
Newsletter

projekt i realizacja: BigCom