strona główna » Co ona robi » Publikacje naukowe przed doktoratem
Publikacje naukowe przed doktoratem
PUBLIKACJE NAUKOWE PRZED DOKTORATEM

REDAKCJA:
1. Problemy przekształceń własnościowych w procesie transformacji gospodarczej. Materiały konferencji naukowej, red. A. Jarosz, M. Mróz, E. Rok, K. Leśniak - Moczuk, PRz, Rzeszów 1995.

ARTYKUŁY:
1. Zastosowanie modelu decyzyjnego w procesie planowania produkcji, „Wiadomości Statystyczne” 1/1984, GUS, Warszawa, s. 13-16.

2. Substytucja materiałowa - szansą czy zagrożeniem?, Człowiek wobec problemów cywilizacji, UMCS, Lublin 1988, s. 31-33.

3. Rola rachunku ekonomicznego w reformie gospodarczej, „Humanistyka”, Zeszyty Naukowe Ogólnopolskiej Rady Nauk Społecznych, 3-4/1988, s. 272-284.

4. Wybrane problemy rozwoju polsko-włoskich stosunków gospodarczych w latach 1919-1985, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nauki Społeczne, z. 11. 1989, s. 19-39. (współautor Eugeniusz Moczuk)

5. Rola substytucji materiałowej w przezwyciężaniu bariery surowcowej, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nauki Społeczne, z. 14. 1991, s. 7-20.

6. Ocena metod rachunku ekonomicznej efektywności substytucji materiałowej w krajach socjalistycznych w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nauki Społeczne, z. 14. 1991, s. 55-70.

7. Ocena metod rachunku ekonomicznej efektywności substytucji materiałowej w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nauki Społeczne, z. 14. 1991, s. 21-54.

8. Ewolucja stosunków polsko-włoskich w dziedzinie motoryzacji w latach 1918-1987, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Nauki Społeczne, z. 14. 1991, s. 71-92, (współautor Eugeniusz Moczuk)

 9) Zjawisko bezrobocia w województwie rzeszowskim w latach 1990 – 1994, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Ekonomia i Nauki Humanistyczne, z. 1. Rzeszów 1995, s. 67-82.

 10) Rol organizacjonnych struktur w formirowanii obszczestienno - politiczeskoj aktiwnosti studientow w Polsze, Mołodioż i mołodieżnyje organizacji w politiczeskoj sistiemie socjalisticzeskowo obszczestwa, Akademia Obszczestwiennych Nauk pri CK KPSS, Moskwa, 1988, s. 137-145.

Czytaj dalej: Załącznik 2.
Newsletter

projekt i realizacja: BigCom