strona główna » Co ona robi » Praca dydaktyczna
Praca dydaktyczna
 W szkołach wyższych prowadziłam zajęcia dydaktyczne z 33 przedmiotów dla studentów na studiach stacjonarnych i zaocznych.

            Przed doktoratem prowadziłam zajęcia dydaktyczne z ekonomii politycznej socjalizmu, ekonomii politycznej kapitalizmu, makroekonomii oraz gospodarki regionalnej.

            Po doktoracie prowadziłam następujące zajęcia dydaktyczne: podstawy socjologii, klasyczne teorie socjologiczne, historia myśli socjologicznej, współczesne teorie socjologiczne, statystyka, polityka gospodarcza, socjologia gospodarki, socjologia organizacji, socjologia wychowania, socjologia rodziny, współczesne polityka społeczna, współczesne kierunki polityki społecznej, koncepcje pracy socjalnej, patologia społeczna, resocjalizacja, rynek pracy i polityka zatrudnienia, doradztwo zawodowe, metody badania predyspozycji zawodowych, etyka w biznesie, gospodarka Polski wobec wyzwań współczesności, teoria gospodarki publicznej, społeczna gospodarka rynkowa, nierówności społeczne w gospodarce rynkowej, socjologia wsi, socjologia społeczności lokalnych, samoorganizacja w społecznościach lokalnych, badania socjologiczne na Podkarpaciu, metodologia pracy naukowej, seminaria licencjackie i magisterskie.

           

            Ponadto współpracowałam z uczelniami prowadząc zajęcia na studiach podyplomowych i w systemie „distans learning”:

           

            Na studiach podyplomowych dla pracowników administracji państwowej na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego prowadziłam wykład z przedmiotu polityka społeczna.   

            Na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ingatianum” w Krakowie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Krośnie) prowadziłam wykład z przedmiotu socjologia rodziny.

            Na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Innowacji w Lublinie prowadziłam wykład z przedmiotu rynek pracy i polityka zatrudnienia w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.

           

            W Warszawskiej Szkole Wyższej Collegium Varsoviensis prowadziłam wykład z przedmiotu historia myśli socjologicznej, w systemie nauczania na odległość „distans learning”.

            W Wyższej Szkole Komunikowania, Politologii, Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie prowadzę wykłady z przedmiotów: historia myśli socjologicznej i socjologia wychowania, w systemie nauczania na odległość „distans learning”.

            W Szkole Wyższej im. B. Jańskiego w Warszawie prowadzę przedmioty: współczesne kierunki socjologii, rynek pracy, doradztwo zawodowe i metody badania predyspozycji zawodowych.

            W Wyższej Szkole Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie, na Uniwersytecie Rzeszowskim i w Wyższej Szkole Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu prowadziłam seminaria licencjackie i magisterskie.

            W WSSG w Tyczynie byłam promotorem 19 licencjatów w roku akademickim 1998/1999, 6 – 1999/2000, 14 – 2000/2001 i 11 – 2001/2002. Łącznie wypromowałam 50 studentów.

            W Uniwersytecie Rzeszowskim byłam promotorem 17 licencjatów w roku akademickim 2003/2004, 14 – 2004/2005, 15 – 2005/2006 i 22 – 2008/2009. Łącznie wypromowałam 68 studentów.

W Wyższej Szkole Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu byłam promotorem 12 prac licencjackich w roku akademickim 2011/2012.

 

            W Uniwersytecie Rzeszowskim byłam promotorem 13 prac magisterskich w roku akademickim 2010/2011; 16 prac licencjackich w 2011/2012 roku; 23 prac licencjackich w 2012/2013 i 9 prac magisterskich w 2013/2014/15 roku.

 

            Na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej „Ingatianum” w Krakowie (Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Przemyślu) prowadziłam seminarium dyplomowe. W roku akademickim 2005/2006 byłam promotorem 12 prac dyplomowych.

 

Prowadzę wykłady na Uniwersytetach Trzeciego wieku:

cykl „Zasady zdrowego stylu życia” z Krystyną Mazurówną „Jak się starzeć z radością”: 11.02. 2014 - UTW Rzeszów, 13.02. 2014 - UTW Łańcut, 14.02. 2014 – UTW Mielec, 28.04.2014 – Busko-Zdrój, 16.05. 2014 – UTW Stalowa Wola i Tarnobrzeg, 5.04.2017 – UTW Chrzanów, „Wpływ imienia na życie człowieka”, 19.12. 2014 – UTW Mielec, „Społeczeństwo obywatelskie”; 8.12.2016 - UTW Łańcut, „Zasady zdrowego stylu życia”; 20.06.2017 – UTW Sanok.

Wygłosiłam wykłady zewnętrzne:

15.12.2016. Wykład otwarty RZESZÓW Uniwersytet Rzeszowski, Wpływ imienia na trajektorie życiowe człowieka.

 

9.06.2017. MIELEC Zespół Szkół Ekonomicznych, Jubileusz 80-lecia szkolnictwa ekonomicznego w Mielcu, promocja monografii „Z kart historii ku przyszłości. Jubileusz 80-lecia szkolnictwa ekonomicznego w Mielcu, pod red.  Krystyny Leśniak-Moczuk

20.06.2017. SANOK, Uniwersytet Trzeciego Wieku, wykład Jak się starzeć z radością.

 

4.09.2017. Ternopil Ukraina, Wykład inauguracyjny „Zmiany więzi społecznych w społeczeństwie informacyjnym – rozpoczęcie roku akademickiego 2017/2018 w Ternopilskim Instytucie Socjologicznych i Technologii.

 

20.06.2018. PRZEMYŚL, wykład „Cele integracji społecznej seniorów”, Uroczysta Inauguracja Projektu PWSW w Przemyślu, Kompetentny senior ambasadorem społeczeństwa wiedzy. Uniwersytet Trzeciego Wieku jako akcelerator integracji, partycypacji oraz aktywizacji życiowej, umysłowej i społecznej osób starszych w środowisku lokalnym i regionalnym. Projekt jest realizowany w ramach Programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wsparcie Uniwersytetów Trzeciego Wieku

 

Newsletter

projekt i realizacja: BigCom