strona główna » Co ona robi » Studia i praca zawodowa
Studia i praca zawodowa
 W latach 1978-1982 studiowałam w trybie dziennym na Wydziale Ekonomicznym w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie. Podczas studiów angażowałam się w studencką działalność naukową. Jako członek Koła Naukowego Ekonomistów w Filii UMCS w Rzeszowie uczestniczyłam w obozie naukowym w Nowej Sarzynie w 1980 roku. Podczas obozu były przeprowadzane badania ankietowe wśród załogi Zakładów Chemicznych. Wraz z trzyosobowym zespołem członków KNE zdobyłam piąte miejsce w IV Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Ekonomicznej organizowanym w Boszkowie w dniach 15-18 maja 1980 roku przez Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, Radę Uczelnianą Socjalistycznego Związku Studentów Polskich AE w Poznaniu i Zarząd Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Poznaniu. Podczas drugiego roku studiów w roku akademickim 1979/1980 zostałam laureatem Konkursu Kopernikowskiego. W 1982 roku obroniłam pracę magisterską pt.: „Próba adaptacji modelu decyzyjnego w procesie planowania produkcji w Rzeszowskich Zakładach Przemysłu Owocowo-Warzywnego „Fruktopol” w Rzeszowie” i otrzymałam tytuł magistra ekonomii z wynikiem bardzo dobrym w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji - specjalność: ekonomika i organizacja przemysłu.

Moja kariera zawodowa jest związana z pracą naukową w ośrodkach akademickich w Rzeszowie, Tyczynie, Warszawie i Radomiu. Byłam zatrudniona w następujących uczelniach:

- od 15.12.1982 do 30.09.1988 - asystent w Zakładzie Geografii Ekonomicznej i Planowania Przestrzennego na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie Filia w Rzeszowie.

- od 1.10.1988 do 30.09.1997 - asystent w Międzywydziałowym Zakładzie Nauk Społecznych i Katedrze Ekonomii na Wydziale Zarządzania i Marketingu Politechniki Rzeszowskiej.

- od 1.10.1996 do 30.06.2002 adiunkt na Wydziale Socjologicznym Wyższej Szkoły Społeczno-Gospodarczej w Tyczynie.

- od 1.10.1997 do 30.09.2001 adiunkt w Instytucie Socjologii na Wydziale Historyczno-Socjologicznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie.

- od 1.10.2001-3.04.2013 adiunkt w Katedrze Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego.

- od 1.10.2011 do 30.06.2012 adiunkt na Wydziale Ekonomiczno-Administracyjnym w Wyższej Szkole Biznesu im. bp. Jana Chrapka w Radomiu.

- od 1.10.2009 adiunkt, od 1.10.2013 doktor habilitowany w Wyższej Szkole Komunikowania, Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie

- od 4.04.2013 profesor nadzwyczajny  Uniwersytetu Rzeszowskiego

- od 1.10.2013 do 15.02.2015 doktor habilitowany w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

- od 1.10.2018 doktor habilitowany w Wyższej Nauk pedagogicznych w Warszawie

 

Newsletter

projekt i realizacja: BigCom