strona główna » Co ona robi » Udział w konferencjach, sesjach
Udział w konferencjach, sesjach
UDZIAŁ  W KONFERENCJACH, SESJACH, SEMINARIACH

1) 27.03. 95 RZESZÓW - Praca w procesie przemian - PTE, Unia Pracy
 

2) 8-9.06.95. RZESZÓW - Problemy przekształceń własnościowych w procesie transformacji gospodarczej - Katedra Ekonomii, Politechnika Rzeszowska. CZŁONEK KOMITETU ORGANIZACYJNEGO
 

3) 28-29.05.96. Przecław k/ MIELCA - Debaty regionalne - strategia rozwoju rejonu mieleckiego - MARR Mielec


4) 21-22.06.96 KATOWICE - Kobiety nierozpoznane źródło w procesach transformacji - Zakład Pracy Socjalnej UŚ Katowice
 

5) 11-25.08.1996. VLOTHO NIEMCY –Gesamteuropaische Studienwerk - Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europaische Integration - Ludwig-Erhard-Stiftung Bonn; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa Seminarium Społeczna gospodarka rynkowa i integracja europejska


6) 26.09.96. WARSZAWA - Jaki kapitalizm, modelowe trendy i kierunki polityki - Rada Strategii Społeczno - Gospodarczej przy URM Warszawa


7) 4-5.10. MIELEC - Seminaria gospodarcze SSE EUROPARK - MIELEC, Restrukturyzacja obszaru przemysłowego WSK - PZL MIELEC - MARR Mielec
 

8) 9-12.10.96. KIEKRZ k/ POZNANIA - Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym oraz promocji małych i średnich przedsiębiorstw - SOOIiP w Polsce


9) 24.10.96. IWONICZ - Szanse rozwoju rolnictwa w województwie krośnieńskim - Krośnieńskie Forum Gospodarcze - FAPA Rzeszów


10) 12.11.96. WARSZAWA - Polityka rolna jako element polityki rozwoju gospodarczego Polski - PTE Warszawa
 

11) 26-27.11.96. RZESZÓW - Zarządzanie i przedsiębiorczość - AISEC Rzeszów
 

12) 28.11.96. Warszawa - Reforma emerytalno - rynkowa - Rada Strategii Społeczno - Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów


13) 12-13.12. 96. RZESZÓW - Program Workshop, Polityka regionalna i UE - FAPA (Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa) Rzeszów


14) 30.01. 1997. WARSZAWA - Innowacyjność gospodarki. Drogi przełamania impasu. Rada Strategii Społeczno - Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów


15) 24.03. 1997. WARSZAWA - Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw - Gemini Peds USAID USA


16) 3-4.04.1997. TYCZYN - Dolina Strugu prezentacja doświadczeń przebudowy obszarów wiejskich i promocja rozwoju mikrioregionu - WSSG
 

17) 25.04. 1997. MIELEC - Seminarium gospodarcze - „Restrukturyzacja obszarów monoprzemysłowych Regionu małopolski a rozwój miast”
 

18) 16-17.05. 1997. ELBLĄG - Szanse rozwoju Elbląga i regionu - PTE Elbląg

 
19) 17.06. 1997. RZESZÓW - Wpływ transformacji na rynek pracy - UW, WUP Rzeszów
 

20) 27.06.1997. KRAKÓW - Promocja przedsiębiorczości w Małopolsce - SOOIiPw w Poznaniu
 

21) 2.07.1997. MIELEC - Inauguracja CKP i CTT - MARR Mielec
 

22) 22-25.09.1997. KATOWICE - X Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny - UŚ, PTS - Śląsk- Polska - Europa - zmieniające się społeczeństwo w perspektywie lokalnej i globalnej
 

23) 3.10. 1997. MIELEC - Seminarium gospodarcze - Specjalne Strefy Ekonomiczne w gospodarce narodowej - 2 lata doświadczeń SSE EURO-PARK MIELEC
 

24) 20-21.10. 1997. TURAWA k/OPOLA - Produktywność - rozwój społeczno-gospodarczy w aspekcie niektórych uwarunkowań integracji europejskiej - Uniwersytet Opolski, Katedra Ekonomiki i Organizacji Pracy
 

25) 31.05.-2.06.1998. MIŁKÓW - Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - koncepcje przekrojowe - Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu - Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwa
 

26) 16-30.08.1998. VLOTHO NIEMCY –Gesamteuropaische Studienwerk - Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europaische Integration - Ludwig-Erhard-Stiftung Bonn; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa Seminarium Społeczna gospodarka rynkowa i integracja europejska
 

27) 28.09.1998. RZESZÓW - Nowe formy aktywności w poszukiwaniu pracy i tworzeniu miejsc pracy - Stowarzyszenie B-4, INDE, RARR Rzeszów
 

28) 29-30.09.1998. RZESZÓW - Polska i Ukraina w dobie transformacji ustrojowej, WSP Rzeszów, Instytut Socjologii, Komitet Organizacyjny
 

29) 9.10. 1998. MIELEC - Seminarium gospodarcze - Inwestycje w SSE EURO-PARK MIELEC - fakty i prognozy

 
30) 4-5.12.1998. KIJÓW UKRAINA - II Zjazd uczonych polskiego pochodzenia na Ukrainie - Związek Polaków na Ukrainie
 

31) 11-12.02.1999. ŁÓDŹ - Socjologia gospodarcza sensu largo i sensu stricto. Badania i dydaktyka, Instytut Socjologii UŁ, Instytut Socjologii UW
 

32) 8-9.04.1999. TYCZYN, RZESZÓW - Systemy oświaty w Polsce i Niemczech w świetle planowanej reformy oświaty w Polsce, polsko-niemiecka konferencja, prowadzenie sekcji obrad

 
33) 4-6.05.1999. CZUDEC - Konflikty społeczne w latach 1989-1999, Instytut Socjologii WSP w Rzeszowie, Komitet Organizacyjny
 

34) 10.06.1999. WARSZAWA - Socjotechnika, Stan badań i perspektywy rozwoju, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa
 

35) 15-29.08.1999. VLOTHO NIEMCY –Gesamteuropaische Studienwerk - Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europaische Integration - Ludwig-Erhard-Stiftung Bonn; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa Seminarium Społeczna gospodarka rynkowa i integracja europejska
 

36) 7.09. 1999. TYCZYN – Agroturystyka w Dolinie Strugu WSSG

 
37) 11-13.09.1999. BOGUCHWAŁA – Po X latach transformacji - Społeczeństwo polskie z perspektywy antropologii społecznej, IX Sympozjum Sekcji Antropologii Społecznej PTS Warszawa, WSSG Tyczyn, prowadzenie obrad
 

38) 17-18.09.1999. RZESZÓW – Systemy wartościowania wiedzy, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
 

39) 24.09.1999. MIELEC – Rozwój SSE UURO PARK w Mielcu – szanse i zagrożenia
 

40) 24-26.09.1999. RZESZÓW – Polacy i Niemcy wspólnie w Europie - VIII Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich

 
41) 8-9.10.1999. ZIELONA GÓRA – Społeczna gospodarka rynkowa – 40-lecie Oddziału PTE Ziemi Lubuskiej

 
42) 14-15.10.1999. RZESZÓW – Kategoria wartości a cele przedsiębiorstwa – Zakład Organizacji i Zarządzania Politechnika Rzeszowska
 

43) 22-23.11. 1999. BYDGOSZCZ – Polska młodzież zaburzenia, zagrożenia w aktualnej rzeczywistości społecznej – Instytut Studiów Edukacyjnych, Zakład pedagogiki Specjalnej i patologii Społecznej WSP w Bydgoszczy
 

44) 5-7.06.2000 – BREMEN MIEMCY – 9 Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich, Polacy i Niemcy wspólnie w Europie
 

45)2012.06.2000 – WROCŁAW – Wojsko i inne grupy dyspozycyjne w perspektywie socjologicznej, Katedra Inżynierii Systemów Wyższej Szkoły Oficerskiej, Wrocław


46)19-2.09.2000 - VLOTHO NIEMCY - Gesamteuropaische Studienwerk - Niemcy - Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europaische Integration - Ludwig-Erhard-Stiftung Bonn; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa
 

47) 13-14.10.2000 – ŁÓDŹ – Socjologia gospodarki: Rynek, Instytucje, Zarządzanie, katedra Socjologii Przemysłu, UŁ
 

48) 2-3.11.2000 - USTI nad LABEM CZECHY – Obczaska spolecznost a regionalni politika EU, Univerzita J.E. Purkyne v Usti nad Labem
 

49) 7-10.12.2000 – WARSZAWA - Kongres Kultury Polski
 

50) 8.12.2000 – WARSZAWA – Nowe idee w metodologii socjologicznej III, Zakład Metodologii badań Socjologicznych Instytutu Socjologii UW


51) 27.02.2001- WARSZAWA - Finansowanie zadań oświatowych, finanse gminne, wykorzystanie środków przedakcesyjnych, problemy z bezrobociem – II Kongres Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej


52) 27.02.2001- WARSZAWA - Zmiany struktury społecznej w Polsce lat 90-tych, PTS PAN


53) 5.03.2001 – WARSZAWA – Powszechne szkolnictwo wiejskie, IRWIR PAN
 

54) 27.03.2001 – TORUŃ - Społeczne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, UMK


55) 4-6.05.2001 – LESZNO - POLSKA – 10 Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich, Polacy i Niemcy wspólnie w Europie


56) 25.05.2001- WARSZAWA - Gospodarka oparta o wiedzę – Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów

 
57) 18.06.2001 – WARSZAWA - Trudne sąsiedztwa. Z socjologii konfliktów narodowościowych - prezentacja książki pod red. A. Jasińskiej-Kanii - UW
 
 
58) 25.05.2001 – WARSZAWA - Rolnictwo na przełomie wieków – sesja w IRWiR PAN
 
 
59) 26.06.2001 – WARSZAWA - Wiek wielkich przemian – prezentacja książki pod red. M. Dobroczyńskiego i A. Jasińskiej-Kanii - PAN
 

60) 19-2.09.2001 - VLOTHO NIEMCY - Gesamteuropaische Studienwerk - Niemcy - Soziale Marktwirtschaft in der Bundesrepublik Deutschland und die europaische Integration - Ludwig-Erhard-Stiftung Bonn; Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Warszawa


61) 17-19.09.2001 – WARSZAWA – Stop przemocy o godność człowieka – Karan
 

62) 8.10.2001 – WARSZAWA – Człowiek wobec ziemi – seminarium - IRWiR PAN

 
63) 24.10.2001 – RZESZÓW – Państwa Europy Środkowo-Wschodniej w drodze do Unii Europejskiej. Rola mediów – MIP, WSZ Rzeszów


64) 7.12.2001. – WARSZAWA – Dobre państwo - kryteria, wskaźniki, diagnoza, zadania, PTS, WSPi Z Warszawa
 

65) 7.03.2002. WARSZAWA – Społeczna gospodarka rynkowa w Polsce, Rada Naukowa PTE
 

66) 27.03.2002. WARSZAWA – Warszawskie spotkania ekonomistów, Wicepremier, Minister Finansów Marek Belka, PTE
 

67) 3-5.05.2002, FRANFURT N/MENEM NIEMCY – Polacy i Niemcy współpraca i bezpieczeństwo, XI Kongres Towarzystw Polsko-Niemieckich

 
68) 25.06.2002. – WARSZAWA – Polska klasa przedsiębiorców w świetle badań socjologicznych, PTE

 
69) 25.06.2002. – WARSZAWA – Mieszkańcy wsi o integracji europejskiej, IRWIR, PAN


70) 11-25.08.2002. – VLOTHO NIEMCY – Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech. Integracja europejska, PTE, Erhard Stiftung

 
71) 4-5.09.2002. – BARANÓW SANDOMIERSKI – Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości – szanse i zagrożenia, PWSZ w Tarnobrzegu

 
72) 26.11.2002. – WARSZAWA – Jak przezwyciężać bariery rozwoju firmy, PTE Oddział Warszawski

 
73) 8.04.2003 – WARSZAWA– Rola państwa w społecznej gospodarce rynkowej, PTE


74)14.04.2003 – RZESZÓW– Między skansenem a McDonald’s czyli szanse Polski w unijnej wiosce, WSZ w Rzeszowie i Radio Rzeszów

75) 6.05.2003 – WARSZAWA – Warszawskie spotkania ekonomistów – Jerzy Hausner -Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, PTE
 

76) 2.06.2003 – WARSZAWA – Krytyczna teoria organizacji, WSPiZ , PTS
 

77) 17-31.08.2003. – VLOTHO NIEMCY – Społeczna gospodarka rynkowa w Niemczech. Integracja europejska, PTE, Warszawa, Erhard Stiftung, Bonn
 

78) 6. 04. 2004. – WARSZAWA - Konkurencyjność przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, Seminarium Młodych Ekonomistów Szkoła Główna Handlowa
 

79) 21.05.2004. – WARSZAWA – Tworzenie miejsc pracy, – Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów


80) 16.06.2004. – KAZIMIERZ DOLNY – Metoda rozwoju instytucjonalnego jako instrument modernizacji administracji samorządowej, ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich
 

81) 8.10. 2004. – WARSZAWA – Trwałość wzrostu gospodarczego Polski. Czy obecne ożywienie tworzy przesłanki trwałego i wysokiego wzrostu?, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów
 

82) 4.11.2004. – WARSZAWA – Społeczne implikacje procesów ekonomicznych w III Rzeczypospolitej. Dyskusja na kanwie książki Marii Jarosz „Władza, przywileje, korupcja” PWN 2004, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów

 
83) 2-3.12.2004. - WISŁA – Społeczne problemy transformacji w województwie śląskim, Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania w Katowicach

 
84) 6.12.2004. – WARSZAWA – Ład społeczny jako efekt działalności państwa w społecznej gospodarce rynkowej, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, UMCS w Lublinie
 

85) 16.12.2004. – WARSZAWA – Finanse publiczne a wzrost gospodarczy, TIGER transformation, Integration and Globalization Economic Research, Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego
 

86) 17.12.2004. – WARSZAWA – Makroekonomiczne prognozy jako podstawa średniookresowych strategii gospodarczych, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów

 
87) 4.03.2005. – WARSZAWA – Szanse i bariery dynamizacji inwestowania w sektorze przedsiębiorstw, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów
 

88) 5.04.2005. - WARSZAWA – Perspektywy rozwoju polskiej gospodarki. Dyskusja nad projektem Narodowego Planu Rozwoju na lata 2007-20013, PTE – WNIOSKI Z KONSULTACJI W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM

 
89) 15.04.2005. - WARSZAWA – Procesy innowacyjne w polskiej gospodarce, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów

 
90) 28.04.2005. – RZESZÓW – III FORUM podkarpackie jutro, Uniwersytet rzeszowski, Urząd Wojewódzki

 
91) 19.05.2005. – KRAKÓW – Dylematy wyboru modelu gospodarczego Polski, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Jubileusz 85-lecia urodzin profesora Edwarda Łukawera

 
92) 9.06.2005. - ŁÓDŹ - Odmiany czasu teraźniejszego. Konferencja pamięci Jana Szczepańskiego, Uniwersytet Łódzki, Instytut Socjologii

 
93) 11.07.2005. WARSZAWA – Filary wzrostu gospodarczego, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Urzędzie Rady Ministrów

 
94) 1.09.2005. KRAKÓW – Socjologia a praca socjalna: dalszy ciąg dyskusji nad aspektami teoretycznymi i sferą praktyki społecznej, PTS Sekcja Pracy socjalnej

 
95) 9-12.09.2005. –TORUŃ – Rethinking enequalities, 7 Kongres Europejskiego Towarzystwa Socjologicznego
 
 
96) 15.02.2006. – WARSZAWA – Spotkania czwartkowe Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kwiatkowski Minister Rozwoju Regionalnego
 
 
97) 10.03.2006 – RZESZÓW – Globalizacja – szanse, zagrożenia i wnioski dla polityki gospodarczej, Krzysztof Rybiński wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
 

98) 18.05.2006. – WARSZAWA – Etnolog w wielkomiejskiej przestrzeni, Roch Sulima, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych Uniwersytet Warszawski, Katedra UNESCO Trwałego Rozwoju Uniwersytet Warszawski
 

99) 18.05.2006. – WARSZAWA – Wskaźniki rozwoju lokalnego, międzynarodowy projekt Unii Europejskiej, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk

 
100) 5.06.2006. – WARSZAWA – Nowe wymiary relacji miasto wieś, Maria Halamska-Palska, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk
 

101) 7.06.2006 – WARSZAWA – Rozwój Chin a gospodarka globalna, Urszula Płowiec, Rada Naukowa Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 
102) 5.02.2007. – WARSZAWA –Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk

 
103) 11-12.04.2007. – ŁÓDŹ – Marketing Technologiczny – Marketing Terytorialny. Wyzwania rozwoju wiedzy

 
104) 22.06.2007. – WARSZAWA – Tradycja i nowoczesność, Sesja pamięci Jana Turowskiego – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polskie Towarzystwo Socjologiczne

 
105) 13-15.2007. – ZIELONA GÓRA – XIII Zjazd Socjologiczny - Co nas łączy co nas dzieli?, Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 

106) 25.09.2007. – WARSZAWA – Dawne i współczesne migracje zagraniczne ze wsi, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk

 
107) 29-30.11.2007. – WARSZAWA – VIII Zjazd Ekonomistów Polskich – Polska w gospodarce światowej – szanse i zagrożenia rozwoju, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne
 

108) 28.01.2008. – WARSZAWA – Czy w Polsce da się wprowadzić społeczną gospodarkę rynkową?, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Warszawski
 

109) 30-31.05.2008. – WARSZAWA – Narodziny bez przemocy – Instytut Matki i Dziecka
 

110) 2.06.2008. – KATOWICE – Nowe obszary wykluczenia społecznego i innowacyjne rozwiązania w obszarze polityki społecznej i pracy socjalnej – Sekcja Polityki Społecznej Polskie Towarzystwo Socjologiczne
 

111) 16-17.06.2008. – LÓDŹ – Wartości i postawy młodzieży polskiej – Katedra Socjologii Polityki i Moralności, Uniwersytet Łódzki
 

112) 19.06.2008. – WARSZAWA – Rzeczywistość kulturowa: poznanie i działanie – Komitet Naukoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, Instytut Socjologii Uniwersytet Warszawski

 
113) 24-25.06.2008. – WARSZAWA – Miasto jako przedmiot badań naukowych – Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski

 
114) 4.07.2008. – WARSZAWA – Transformacje demokracji – turbulencje, trendy, scenariusze przyszłości – Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Zarządzania im. Koźmińskiego

 
115) 27.09.2008. – RZESZÓW – Konwergencja ekonomicznych modeli Polski i Ukrainy – Międzynarodowa debata Naukowa w konwencji „Okrągłego Stołu” - Urząd Marszałkowski

 
116) 23.10.2008. WARSZAWA – Patriotyzm ekonomiczny – Polskie władze i społeczeństwo wobec wyzwań lokalnych i globalnych – Akademia L. Koźmińskiego

 
117) 24-25.10.2008. WARSZAWA – Poland and Regions – The Perspectives of development in the XXI Century – Ministry of Regional Development, The Club of Rome, The Polish Economic Society

 
118) 27.04.2009. – WARSZAWA – Wirtual – nowy wspaniały świat? Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

 
119) 7.05.2009. – RZESZÓW – Metodologia pracy twórczej, wykład prof. dr hab. Stanisław Sudoł z Warszawy i Torunia – Wydział Ekonomii Uniwersytet Rzeszowski

 
120) 12-13.10.2009. – LUBLIN –Społeczeństwo – Gospodarka – Ekologia. Perspektywy Caritasin Veritate - Katolicki Uniwersytet Lubelski, Fundacja Konrada Adenauera
 

121) 26.10.2009. – KATOWICE – Przeobrażenia w pomocy społecznej a edukacja i doskonalenie zawodowe pracowników socjalnych w Polsce i Republice Słowackiej - Studium Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Pracy Socjalnej Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej i Czeladzi

 
122) 18.11.2009. – RZESZÓW – Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział Rzeszowski

 
123) 20.11.2009. – RZESZÓW – Narodowy Bank Polski wobec skutków kryzysu gospodarczego, prof. dr hab. Koziński - Uniwersytet Rzeszowski, Narodowy Bank Polski Oddział w Rzeszowie

 
124) 27.11.2009. – RZESZÓW – Edukacja dla pracy, projekt UE – Rozwój Uniwersytetu Rzeszowskiego szansą dla regionu, Uniwersytet Rzeszowski

 
125) 10.12.2009. - RZESZÓW – Korzyści i koszty wprowadzenia EURO przez Polskę w świetle doświadczeń – Katedra Finansów Uniwersytet Rzeszowski

 
126) 12.01.2010. – WARSZAWA - Jubileusz 90. urodzin Profesora Władysława Markiewicza - Instytut Filozofii i Socjologii Polska Akademia Nauk, Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora

 
127) 16.06.2010. - Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie obszarów wiejskich w perspektywie rozwoju wsi - Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polska Akademia Nauk

 
128) 17-18.06.2010. - Religia i gospodarka – asocjacje i opozycje w świecie współczesnym – Główna Szkoła Handlowa, Katedra Socjologii, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Polskie Towarzystwo Socjologiczne Sekcja Socjologii Religii

 
129) 27.09.2010. – WARSZAWA – Wieś jako przedmiot badań naukowych na początku XXI wieku, EUROREG, Uniwersytet Warszawski

 
130) 13.12.2010. – RZESZÓW - Świat i Polska po czy przed kryzysem? prof. dr hab. Grzegorz Kołodko, Uniwersytet Rzeszowski, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych
 

131) 17-18.09.2011. WARSZAWA - Europejski Kongres Kobiet

 

132) 30.09.2011. RADOM – Śladami Biskupa Jana Chrapka, Seminarium Duchowne w Radomiu, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński

 

133) 9.11.2011. KRAKÓW - Wielki Kryzys jako bilans otwarcia XXI wieku. Próba holistycznej interpretacji, Jubileusz 90 rocznicy TE w Krakowie i 65-lecia PTE Krakowie, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

 

134)25.03.2012. Warszwa – Archiwizacja badań w naukach społecznych, Poskie Towarzystowo Socjologiczne.

 

135) 13.05.2012. KRAKÓW – Wyzwania edukacji w Polsce, Nowy Ekran.

 

136) 21-23.05.2012. Nałęczów – Kryzys finansowy – przebieg i skutki społeczno-gospdoarcze w Europie Środkowej i Wschodniej”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Katedra Mikrostruktur Społecznych i Współczesnych Teorii Socjologicznych, Państwowa Wyższa Szkoła im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.

 

 

137) 30.05.2012. Warszwa – Globalizcja, Witold Morawski, Władysław Misiak, Poskie Towarzystowo Socjologiczne.

 

138) 15.06.2012. Rzeszów – Kryzys finansowy – skutki dla Polski, Leszek Balcerowicz, Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu.

 

139) 15-16.09. 2012. Warszawa – Kongres Kobiet Kobieta dla Polski - Polska dla kobiet

140) 23.03.2013. RZESZÓW - 100-lecie urodzin Edwarda Gierka, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Hotel Rzeszów.

 

141) 18-19.04. ŁÓDŹ – 100 lecie urodzin Jana Szczepńakiego, Uniwersytet Łódzki.

 

142) 8-9.05.2103. WROCŁAW – Bezpieczeństwo - grupy dyspozycyjcne, Uniwersytet Wrocławski.

 

 143) 11-14.09.2103. SZCZECIN – XV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny – „Co po kryzysie?”, PTS,Uniwersytet Szczeciński.

 

144) 17-18.09.2013. WARSZAWA – V kongres Towarzystw Naukowych, Szkoła Głowna Gospaodrstrwa Wiejskiego, Polska Akademia Nauk.

 

145) 11-12.10.2013. USTROŃ – 100 lecie urodzin Jana Szczepańskiego, Urząd miasta Ustronia, Starostwo powiatowu cieszyńskiego, Uniwersytet Śląski.

 

146) 16.10.2013. RZESZÓW – Przestrzeń społeczna internetu. Między wirtualnością a realnością, Zakład Społecznosci Lokalnych i Wirtualnych, Uniwersytet Rzeszowski.

 

147) 18.10.2013. WARSZAWA – Etyczne podstawy nauczania, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.

 

148) 25.11.2013. WARSZAWA – III kongres Przedsiębiorczych Kobiet.

 

149) 28-29.11.2103. WARSZAWA – IX Kongres Ekonomistów, Ekonomia dla przyszłości – odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

150) 24.01.2014. WARSZAWA – Socjologowie i socjologia, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

151) 19-23.08.2014. SZWAŁK – Letnia Akademia Kongresu kobiet.

 

152) .10.2014. WARSZAWA – Społeczno-gospodarcze aspekty bezpieczeństwa Polski. Wyzwania i zagrożenia, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego.

 

153) 21.10.2014. WARSZAWA – Wyzwania współczesnych kobiet – XX lat Europejskiej Unii Kobiet – Sekcji Polskiej, Sala Kolumnowa Sejmu RP.

 

154) 4.11.2014. RZESZÓW – Problemy adaptacji społecznej osób opuszczających jednostki penitencjarne, Słuzba więzinna.

 

155) 5.11.2014. RZESZÓW – Ruch to życie, „ASYK” Centrum na Rzecz Niepełnosprawnych.

 

 

156) 17,03.2015. RZESZÓW – Interim management – innowacyjne rozwiązanie dla firmy i menedżera, SIM, INWENTA.

 

157) 17.03.2015. RZESZÓW – Interim management – innowacyjne rozwiązanie dla firmy i menedżera, SIM, INWENTA.

 

158)9.04.2015 WARSZAWA - Strategie zachowań w obliczu zmian klimatycznych, -Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

 

159) 15.04.2015. TARNÓW - Praktyczne metody wczesnego rozpoznawania chorób przewlekłych u dzieci i młodzieży - wykład prof. dr hab. Jerzego Starzyka z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

160) 16.06.2015. WARSZAWA - Po stronie wolności 25 lat HFPC - Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

 

161) 16.06.2015. WARSZAWA - Przygotowanie przez partnerów społecznych strategii partnerstwa na lata 2014-2015 - Konfederacja Lewiatan, Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Business Centre Club, OPZZ.

 

162) 18.06.2015. RZESZÓW - Podkarpacki Kongres Kobiet.

 

163) 7-9.07.2015. CZARNA - UR - nowoczesność i przyszłość regionu. Dostosowanie programu kształcenia na kierunku socjologia. 

 

 
Newsletter

projekt i realizacja: BigCom