strona główna » Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich - 4 stycznia 2012 - 23 września 2012 » 23 marca 2014-24 stycznia 2015
23 marca 2014-24 stycznia 2015
 23.03.2014. RZESZÓW. Spotkanie domowe u Krystyny Maciołek ul. Krzyżanowskiego 18/16. (Krystyny Podkarpackie: Arciszewska-Budzyń, Kulas, Kwolek, Leśniak-Moczuk, Małecka, Paśkiewicz, Pokrywka, Powirska, Ragan, Trześniowska,Stopa, Stopyra, Szajna, Świadek, Wróbel).

29.03.2014. BIESZCZADY. Wycieczka historyczno-patriotyczna organizowana przez Zespół Inicjatyw Historyczno-Patriotycznych przy Wojewódzkiej Radzie Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Odczyty i składanie wieńców pod pomnikami żołnierzy WOP w Rabe, gen. Świerczewskiego w Jabłonkach, poległych w walkach z bandami UPA w Cisnej, na cmentarzu w Baligrodzie. Spotkanie przy ognisku w Zajeździe Przyrodniczo-Myśliwskim w Nowosiółkach. (Krystyny Podkarpackie: Jakubiec, Leśniak-Moczuk, Pondo, Powirska, Pietrucha)

4.04.2014. RZESZÓW. Filharmonia Podkarpacka. V edycja konferencji KOBIETA AKTYWNA organizowana przez Elżbietę Łukacijewską posła do Parlamentu Europejskiego, z udziałem Anny Komorowskiej, małżonki Prezydenta PR. (Krystyny Podkarpackie: Arciszewska-Budzyń, Barkowska, Jakubiec, Kopeć, Kulas, Kuziemko, Kwolek, Leśniak-Moczuk, Małecka, Paśkiewicz, Piotrkowska-Andruchów, Ragan, Słuja, Stopa, Szajna, Trześniowska, Wróbel)

24.04.2014. RZESZÓW. Uniwersytet Rzeszowski. Koncert w Uniwersytecie Trzeciego Wieku „W zaczarowanej krainie operetki”, Teatr Muzyczny z Lublina. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Szajna)

26.04.2014. WARSZAWA. Teatr IMKA. Spektakl „Operetka” Gombrowicza. (Leśniak-Moczuk i Krystyny Warszawskie: Marat, Polkowska, Szydłowska. Spotkanie u aktorki Krystyny Kołodziejczyk)

27-28.04.2014. BUSKO-ZDRÓJ. Wykład w Uniwersytecie Trzeciego Wieku – Krystyn: prof. UR dr hab. Leśniak-Moczuk; tancerka, choreograf, pisarka Mazurówna z Paryża. Temat: „Rady nie od parady – jak się starzeć z radością”. Spotkanie w uzdrowisku Malinowy Zdrój w Solcu.

1.05. 2014. RZESZÓW. Rynek. X rocznica akcesji Polski do Unii Europejskiej. Spotkanie z prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Stopa, Wróbel)

3.05.2014. RZESZÓW. ul. 3 maja. ŚWIĘTO PANIAGI. Spotkanie z prezydentem Miasta Rzeszowa Tadeuszem Ferencem, radnymi, posłami i kandydatami do Parlamentu Europejskiego. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk)

9-10.05.2014. WARSZAWA. Pałac Kultury i Nauki. VI Kongres Kobiet. (Krystyny Podkarpackie: Kulas, Leśniak-Moczuk, Mytych, Ragan, Stopa, Trześniowska). Krystyny Polskie: Jarząb – Koszalin, Jóźwiak – Warszawa, Momot – Brodnica, Sadowiska – Katowice, Szydłowska – Lublin, Szymańska –Warszawa, Zielińska – Gościno)

10.05.2014. RZESZÓW. Ratusz. Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Przyjęcie nowych członków (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Paśkiewicz)

10.05.2014. STALOWA WOLA. Międzypokoleniowe Juwenalia: Filia Katolickiego Uniwersytetu Rzeszowskiego, Uniwersytet Trzeciego Wieku. (Krystyny Podkarpackie: Kuziemko, Leśniak-Moczuk, Pietrucha). (Krystyny Stalowowolskie: Kozdra, Mierzwa, Niedbała, Tatys, Teper, Wodniak)

12.05.2014. RZESZÓW. Zielony Dom u Moczuków. Spotkanie przedwyborcze z kandydatką do Parlamentu Europejskiego Krystyną Podkarpacką Leśniak-Moczuk, kandydującą jako sympatyk Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Lista 3. Miejsce 4. (Krystyny Podkarpackie: Boroń-Panicz, Jaskowska, Kopeć, Kwolek, Maciorek, Małecka, Paśkiewicz, Słuja, Stopa, Świadek, Trześniowska, Wróbel). Panowie: Mariusz Błachuta, Bodzio, Roman Gilewicz, Mieczysław Kowal, Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk, Eugeniusz Moczuk, Andrzej Panicz, Jan Rzepka). Student, studentki. 

14.05.2014. RZESZÓW. Uniwersytet Rzeszowski. Wydział Muzyki. „Student ma talent” I edycja konkursu organizowanego podczas KultURaliów. Gala Finałowa. Konferansjerzy: Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk, Małgorzata Kuczera, studenci Wydziału Prawa UR Członek Jury Krystyna Mazurówna. (Krystyny Podkarpackie: Barkowska, Kulas, Kuziemko, Leśniak-Moczuk, Paśkiewicz, Ragan, Słuja, Szajna)

15.05.2014. STALOWEA WOLA. TARNOBRZEG. Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wykład w Krystyn: prof. UR dr hab. Leśniak-Moczuk, tancerka, choreograf, pisarka Mazurówna z Paryża. Temat: „Rady nie od parady – jak się starzeć z radością”.

18.05.2014. RZESZÓW. Ratusz. Spotkanie autorskie „W Ojczyźnie serce zostało” z Barbarą Wachowicz, pisarką powieści patriotycznych. (Krystyny Podkarpackie: Kuźmicz, Leśniak-Moczuk, Małecka, Powirska, Słuja, Świadek)

24.05.2014. ŁAŃCUT. Plener przed Zamkiem-Muzeum. FESTIWAL MUZYKI. Koncert Hose Carreras. (Krystyny Podkarpackie: Arciszewska-Budzyń, Leśniak-Moczuk, Stopa)

25.05.2014. RZESZÓW. Kościół. ul. 3 maja. Kremówka Papieska cukiernika Kazimierza Raka. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Stopa, Trześniowska) „Nasza Krystyna” Małgorzata Słowińska.

5.06.2014. RZESZÓW. Klub Garnizonowy. Jubileusz 80-lecia Krystyny Arciszewskiej-Budzyń. Wernisaż jej malarstwa. (Krystyny Podkarpackie: Barkowska, Gielecińska, Bileńki, Jaskowska, Kulas, Kuziemko. Kuźmicz, Kwolek, Leśniak-Moczuk, Maciołek, Mytych, Paśkiewicz, Pokrywka, Poliwka, Powirska, Szajna, Świadek, Wróbel)

14.06.2014. GÓRNO. Targi Ekologiczne. (Krystyny Podkarpackie: Kulas, Pietrucha, Stopa, Trześniowska)

17.06.2014. RZESZÓW. Hotel Sportowy. Bohema, Rynek. Tort Roczniak, w rocznicę operacji onkologicznej Krystyny Szajny. Uczestniczki wtorkowego zebrania SKP.

28.06.2014. NAGAWCZYNA. Spotkanie u Krystyny Poliwki. Wyjazd Busem ze Zbigniewem Rybką. (Krystyny Podkarpackie: Arciszewska-Budzyń, Batorska-Lewkowicz, Boroń-Panicz, Gielecińska, Jakubiec, Jaskowska, Kuziemko, Leśniak-Moczuk, Maciołek, Małecka, Mazur, Osuchowska, Paśkiewicz, Pietrucha, Pokrywka, Powirska, Puzio, Ragan, Stopa, Stopyra, Szajna). (Koleżanka i siostra Osuchowskiej). (Panowie: Roman Gilewicz, Andrzej Panicz, Tadeusz Poliwka)

6.07.2014. HYŻNE. XII Rajd Szlakiem Władysława Sikorskiego organizowany przesz wójt gminy Krystynę Wojtyło. (Krystyny Podkarpackie: Arciszewska-Budzyń, Kuziemko, Leśniak-Moczuk, Stopyra). Eugeniusz Moczuk

13.07.2014. RZESZÓW. Rynek. Koncert Opery Bytomskiej „Nabucco”. (Krystyny Podkarpackie: Arciszewskia-Budzyń, Dziągwa, Gielecińska, Kuziemko, Leśniak-Moczuk, Powirska, Stopa, Świadek, Zawora)

18.07.2014. BLIZNA. Spotkanie u Krystyny Poliwki. Wyjazd Busem z Podolcem. (Krystyny Podkarpackie: Arciszewska-Budzyń, Batorska-Lewkowicz, Gielecińska, Jaskowska, Kawa, Kuziemko, Leśniak-Moczuk, Mazur, Pokrywka, Poliwka, Puzio, Stopa, Stopyra, Szajna, Świadek, Wróbel). Teresa Draus. (Panowie: Roman Gilewicz, Janusz Lewkowicz)

28-29.07.2014. RZESZÓW. Inauguracja koncertów multimedialnych przy Fontannie. Hala Sportowa Podpromie. Światowy Festiwal Folklorystyczny Zespołów Polonijnych. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Małecka, Paśkiewicz). Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk, Eugeniusz Moczuk

1.08.2014. RZESZÓW. Pomnik Powstańców Warszawy. Wiec z okazji 70 rocznicy Powstania Warszawskiego. Fontanna. Koncert Piosenek Patriotycznych Młodzieży Harcerskiej. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Małecka)

7-8.08.2014. RZESZÓW. Projekt Unii Europejskiej „Jedno jest niebo nad nami”. Młodzież z Polski, Niemiec, Ukrainy. Warsztaty u cukiernika Kazimierza Raka. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk). „Nasza Krystyna” Małgorzata Słowińska. Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk

9.08.2014. ŁAŃCUT. Zespół Szkół. Wernisaż poplenerowy malarza Jana Zenona Majczaka. (Krystyny Podkarpackie: Arciszewska-Budzyń, Leśniak-Moczuk). Janina Świętoniowska. (Krystyny z Lublina i Paryża)

15.08.2014. RZESZÓW – TYCZYN - BOREK STARY. II Pielgrzymka do Klasztoru Dominikanów w święto Matki Boskiej Zielnej. Spotkanie w Kręgielni. (Krystyny Podkarpackie: Kawa, Leśniak-Moczuk, Powirska, Stopa, Świadek Trześniowska, Zawora). Krystyna z Bratkowic z siostrą.

4.09.2014. RZESZÓW. Rynek. Studniówka Szlachetnej Paczki. Taniec Polonez i Polka na płycie Rynku. Spotkanie pod parasolami. (Krystyny Podkarpackie: Kawa, Kopeć, Leśniak-Moczuk, Małecka, Powirska, Stopa, Trześniowska, Wróbel) „Nasza Krystyna” Małgorzata Słowińska.

7.09.2014. NOWOSIELCE. Dożynki Gminne. (Krystyny Podkarpackie: Kawa, Kulas, Pietrucha, Stopa, Wróbel)

7.09.2014. NAGAWCZYNA. Dożynki Gminne. Koncert Adama, solisty zespołu PIERSI (syna Krystyny Batorskiej-Lewkowicz). (Krystyny Podkarpackie: Jaskowska, Paśkiewicz, Poliwka, Ragan, Szajna, Świadek). (Panowie: Roman Gilewicz, Andrzej Lewkowicz, Tadeusz Poliwka)

7.09.2014. WARSZAWA. Półfinał Konkursu Miss po 50ce organizowanego przez Fundację Katarzyny Czajki. Z 97 kandydatek Jury wybrało 23 (z dzikiej Karty 3) do Finału.  W tym z 10 Krystyn zarejestrowanych na Facebook 5 uczestniczyło w półfinale, 4 weszło do Finału: (Krystyna Kaczmarczyk województwo małopolskie, Krystyna Leśniak-Moczuk województwo podkarpackie, Krystyna Mielcarek województwo wielkopolskie, Krystyna Szydłowska województwo lubelskie. W półfinale uczestniczyła Krystyna Wietrzyńska z województwa mazowieckiego.

10.09.2014. RZESZÓW. Klasztor Bernardynów. Msza Św. dziękczynna za zdrowie Krystyn. Spotkanie w Ogrodach Bernardyńskich i w kawiarni Wiedeńskiej w Rynku. (Krystyny Podkarpackie: Kawa, Leśniak-Moczuk, Małecka, Pietrucha, Powirska, Świadek, Wróbel)

10-25.09.2014. RZESZÓW. Ścieżki wzdłuż Wisłoka do Zwięczycy, do żwirowni, Bulwary. Nordic Walking. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Świadek). Arkadiusz D. Leśniak-Moczuk, Eugeniusz Moczuk

12.09.2014. RZESZÓW (HERMANOWA). Msza Św. Poświęcenie figury Matki Boskiej Zwycięskiej na posesji lekarz Romy Lechwackiej-Skręt. (Krystyny Podkarpackie: Batorska-Lewkowicz, Leśniak-Moczuk, Szajna, Świadek)

13.09.2014. WARSZAWA. Plac Zbawiciela. Restauracja „Charlotte”. Spotkanie Krystyny Leśniak-Moczuk z Krystyną Mazurówną i Moniką Ślęzak (socjolog, producent artystycznej biżuterii) oraz Krystyną Facon w towarzystwie synów Krystyn Kaspra Teopliza z Paryża i Arkadiusza Doriana Leśniaka-Moczuka z Rzeszowa (powracającego z Indonezji).

26.09.-1.10.2014. RZESZÓW. Wizyta Chóru Coro Gaudie Vita z Porto de Mos z Portugalii. Przylot Jasionka, kolacja w hotelu „Hubertus”. Zwiedzanie Rzeszowa z przewodnikiem Zbigniewem Czarneckim. Msza św. w Hyżnem i spotkanie z Seniorami w gminie u wójt Krystyny Wojtyło. Koncert Chóru przy Fontannie Multimedilanej. Wycieczka w Bieszczady (Blizne, Hoczwia, Sanok, Solina, Polańczyk). Zwiedzanie Filharmonii Podkarpackiej, spotkanie z Prezydentem Miasta Rzeszowa (pełnomocnik Henryk Wolicki) w sali sesyjnej w Ratuszu. Grill u Krystyny Poliwki w Nagawczynie. Wycieczka do Leżajska (muzeum i koncert w Klasztorze), Łańcuta (Zamek-Muzeum, Powozownia, Muzeum Gorzelnictwa), przyjęcie regionalne w Maneżu – Krystyny Stopa i Trześniowska). Wylot z Jasionki.

4.10.2014. RZESZÓW. Mecz piłki nożnej z okazji 70-lecia Kulbu Sportowego „Stal Rzeszów” na Stadionie Stali. Grill piłkarzy i działaczy oraz kibiców Krystyn. (Krystyny Podkarpackie. Zawodniczki: Gielecińska, Leśniak-Moczuk, Paśkiewcz, Paśko. Kibice: Pietrucha, Świadek, Wróbel. Mariusz Błachuta).

12.10.2014. WARSZAWA. Zgrupowanie 9 dni od 5 października w Dorum Art ul Lubelska 32, Siłownia Andrzeja Suprona ul. Miedziana 11, Willa ul. Biedronki 133, Świątynia Opatrzności, Krasny Dwór ul. Kocjana 70, Casino Poland w Hotelu Mariott, Pałac Kultury i Nauki, Stare Miasto, wycieczka do Żarnówki powiat Węgrów. Suond Garden Hotel ul. Żwirki i Wigury 18 - Finał konkursu Miss po 50ce. Tytuły Krystyn: Kaczmarczyk Miss Uroku, Leśniak-Moczuk Miss Aktywności, Mielcarek – Miss Dobrego Słowa, Szydłowska – Miss Dobroczynności. After party: Krystyna skierniewicka: Bazak Krystyny warszawskie: Facon, Jóźwiak, Malawska, Marat, Polkowska, Szymańska).

18-19.10.2014. WARSZAWA. Spotkanie z Krystyną Mazurówną w kawiarni na Placu Zbawiciela. Miss po 50ce na bankiecie w Hotelu Marriot z okazji 25-lecia Casino Poland, i na pokazie mody w Blue City.

19.10.2015. RZESZÓW. Parking TESCO. Festiwal Motoryzacyjny z TOR TEAM RZESZÓW.

21.10.2014. WARSZAWA. Sejm RP. Konferencja z okazji XX lecia Europejskiej Unii Kobiet. Krystyny: Bradecka-Majewska Łowicz, Leśniak-Moczuk Rzeszów, Momot Brodnica, Krzekotowska,  Żytecka Warszawa, Wechman. Choromańska, Futyma, Karpińska, Majszak.

26.10.2014. RZESZÓW. Rynek. Spotkanie Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim. (Krystyny Podkarpackie: Kuźmicz, Leśniak-Moczuk, Małecka, Paśkiewicz, Skowrońska, Stopa, Wróbel). Spotkanie u Krystyny Wróbel (Krystyna Puzio).

30.10.2014. RZESZÓW. Filharmonia Podkarpacka. Jezioro łabędzie balet z Sant Petersburga. (Krystyny Podkarpackie: Kulas, Leśniak-Moczuk, Małecka, Pietrucha).

11.11.2014. RZESZÓW. Święto Niepodległości. Msza św. Kościół Farny. Wiec i defilada przy pomniku Lisa Kuli. Koncert kabaretowy jednego aktora w Sali Sesyjnej w Ratuszu. (Krystyny Podkarpackie: Gielecińska, Kulas, Kuziemko, Leśniak-Moczuk, Małecka, Pietrucha, Powirska, Wróbel).

5.11.2014. RZESZÓW. MultiKino Millenium Hall. Film Bogowie. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Ragan, Szajna).

16.11.2014. RZESZÓW. Teatr BO TAK. Spektakl Prawda”. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Paśkiewicz. Małgorzata Słowińska).

21.11.2014. WARSZAWA. Teatr Capitol. Spektakl „Dwie połówki pomarańczy”. Krystyny Facon, Leśniak-Moczuk). Spotkanie u Krystyny Krzekotowskiej ul. Gombrowicza 17.

22.11.2014. WARSZWA. MultiKino w Złotych Tarasach. RZESZÓW. Kino Galeria Rzeszów. Film: „Dzień dobry, kocham cię” z Krystyną Mazurówną jako babcią i Jackiem Fedorowiczem jako dziadkiem. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk w Warszawie, Paśkiewicz, Pietrucha, Ragan, Stopa, Szajna, Wórbel w Rzeszowie). Spotkanie  w Dorum Art z Miss po 50ce Krystyna Leśniak-Moczuk, Szydłowska).

27.11.2014. WARSZAWA. Och Teatr ul. Grójecka. Benefis Krystyny Kołodziejczyk. Spektakl „Trzeba zabic starszą panią”. Gratulacje z okazji 55-lecia pracy artystycznej. Medal „GLORIA ARTIS” Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Skowrońska. Warszawskie: Donigiewicz, Giersz, Janda, Szerejko, Szymańska).

27.11.2014. RZESZÓW. Bohema. Wieczór Andrzejkowy. (Krystyny Podkarpackie:

28.11.2104. WARSZAWA. Teatr Współczesny ul. Mokotowska. Spektakl „Posprzątane”. Krystyny: Leśniak-Moczuk, Mazurówna.

29.11.2104. RZESZÓW. Sala Sesyjna Ratusz. Zebranie z okazji 35-lcia Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa. Obiad w Restauracji „Podkowa” u Janika w Trzebownisku. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Paśkiewicz)

29.11.2014. PRZEMYŚL. Restauracja „Marko”. Europejski Salon Sukcesu. Koncert Jana Wojdaka z Waweli. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Stopa).

5.12. 2104. WARSZAWA. Restauracja „Zachcianek” Rynek Starego Miasta 16. Spotkanie wigilijne Krystyn Warszawskich: Donigiewicz, Jarosz, Jóźwiak, Kołodziejczyk, Krzekotowska, Polkowska, Podgórska, Szymańska, Traczyk. Goście: Barbara, Krystyna Leśniak-Moczuk Miss Aktywności po 50ce, Jolanta Sztorc Miss Uśmiechu po 50ce. 

16.12.2014. RZESZÓW. Zebranie grudniowe SKP. Opłatek Podkarpackich Krystyn. (Krystyny Podkarpackie: Boroń-Panicz, Jakubiec, Kawa, Klesyk, Kuziemko, Kuźmicz, Leśniak-Moczuk, Osuchowska, Paśkiewicz, Pietrucha, Powirska, Stopa, Stopyra, Szajna, Wróbel…. ). Goście: Teresa Draus, Bodzio, Jan Rzepka, Mariusz Błachuta.

24.12.2104. RZESZÓW. Kościół Bernardynów. Msza św. 77-lecie urodzin Biskupa Kazimierza Górnego. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Paśkiewicz).

27.12.2014.RZESZÓW. Katedra. Msza św. z okazji Imienin ks. Jana Wątroby, Biskupa Rzeszowskiego. Życzenia z podarunkiem „Fenomen Krystyn” autorstwa Krystyny Leśniak-Moczuk. Poczęstunek w Sali Papieskiej. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Paśkiewicz, Szajna, Wróbel).

31.12.2104. RZESZÓW. Instytut Muzyki Uniwersytet Rzeszowski – Bar u Muzyków. Sylwester Krystyn i ich wielbicieli z Chórem „Cantilena” Uniwersytetu Trzeciego Wieku (Krystyny Podkarpackie: Kawa, Kuziemko, Leśniak-Moczuk, Osuchowska, Paśkiewicz, Powirska, Ragan, Stopa, Szajna, Wróbel). Goście: Maria Cyrankowska, Zbigniew Bukowski, Teresa Draus, Tadeusz Pliszka, Bodzio, Jan Rzepka, Mariusz i Agnieszka Błachuta.

6.01.2105. RZESZÓW. Aleja pod Kasztanami – Karczma. Krystyny karczmarki namawiają do grzechu… Orszak Trzech Króli. Katedra – 35 lat sakry biskupiej Biskupa Rzeszowskiego (emeryta) Kazimierza Górnego (Krystyny Podkarpackie: Paśkiewicz, Powirska, Stopa, Stopyra, Szajna, Wróbel, Zawora).

11.01.2015. RZESZÓW. Rynek. Kawiarnia „BlueBlue” Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Korowód 50 samochodów Tor Team Rzeszów. Wjazd PUNTO (szefowej SKP) oklejonego 5000 serduszek WOŚP i występ na scenie Arkadiusza D. Leśniaka-Moczuka szefa TOR TEAM RZESZÓW (Krystyny Podkarpackie: Bileńki, Bileńki, Dziągwa, Kulas, Kuziemko, Leśniak-Moczuk, Paśkiewicz, Powirska, Puzio, Ragan, Stopa, Szajna, Trześniowska, Wróbel).

12.01.2015. USTRZYKI DOLNE. Pierwsza wizyta Zarządu SKP u gospodarzy III Podkarpackich Imienin Krystyn – ZSP nr 1 dyrektor Krystyny Jasińskiej i nauczycielek Małgorzaty Gergasz, Janiny Malickiej, Bożeny Dawidko, wicestarosty Powiatu Bieszczadzkiego Katarzyny Sekuły, wiceburmistrz Miasta Ustrzyki Dolne Ewy Sudoł, restauracji Karpackiej. A  gościnnie przewodził tym wizytom radny Rady Miejskiej Bogusław Pleskacz. (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Paśkiewicz).

15.01.2015. RZESZÓW. Hotel Rzeszów. Sala bankietowa. Spotkanie z Marainem Koniecznym trwocą pomnika Walk Rewolucyjnych w Rzeszowie w 1972 roku (Krystyny Podkarpackie: Leśniak-Moczuk, Świadek)

15.01.2015. RZESZÓW. Insttut Muzyki Uniwersytet Rzeszowski. Koncert Tango (Krystyny Podkarpackie: Arciszewska, Leśniak-Moczuk, Powirska).

19.01.2015. RZESZÓW. Instytut Muzyki Uniwersytet Rzeszowski. Koncert Kolęd praooników i stdenrtów UR. Krystyna Leśniak-Moczuk solo w koldzie "wśrd nicnej ciszy" (Krystyny Podkarpackie: Arciszewska. Kopec).

24.01.2015. RZESZÓW. FITNESS POINT   - sala gimnastyczna ul. Lwowska  6 (nad Frakiem)  9:00 Trening  prozdrowotny, 10:00  Konsultacje z fizjoterapeutą, 11:00  Zumba   /taniec/, 12:00  Relaksacja  /cwiczenia/. Oprócz powyższych możliwości godz. 18.00  na siłowni (konsultacje trenerskie, badanie składu masy ciała na wadze). (Krystyny Podkarpackie: Barkowska, Leśniak-Moczuk, Puzio, Stopyra, Wróbel). 

 

 

 

 
Newsletter

projekt i realizacja: BigCom