Stowarzyszenie Krystyn Podkarpackich

 III BAL PRZYJACIÓŁ RZESZOWA pod patronatem Tadeusz Ferenca, prezydenta miasta Rzeszowa

Hotel Rzeszów****   Sala Bankietowa

4.02.2017

Sobota godz. 19.00

Koszt 180 zł od osoby (uczestnicy bez osoby towarzyszącej też mile widziani)

Witają Podkarpackie Krystyny, gra orkiestra doborowa „WZIĄTKI”, tańce rozpoczyna  POLONEZ, kapituła wybiera PARĘ KRÓLEWSKĄ BALU obsypywaną złotem i serpentynami, arie wykonuje  śpiewaczka KRYSTYNA SZYDŁOWSKA z Lublina, tort piecze Kazimierz RAK, nadworny cukiernik Krystyn a inne karnawałowe atrakcje owiane tajemnicą.

Wpłaty do 24.01.2016

16 2490 0005 0000 4500 7235 7531

Więcej informacji:

605 144 996

17 853 44 46 (pn-czw, g. 11.00-13.00)       

 kles@autograf.pl      

www.krystynazrzeszowa.pl

Forum Mediów Regionalnych na Uniwersytecie Rzeszowskim

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa zainicjowało integrację towarzystw miłośniczych miast, gmin i ziem na Podkarpaciu mającą na celu powołanie Podkarpackiej Rady Towarzystw Regionalnych. Istnieje wiele płaszczyzn współpracy regionalistów. Jedną z ważniejszych jest nawiązanie współdziałania pomiędzy mediami regionalnymi (publicznymi, prywatnymi, samorządowymi i towarzystw miłośniczych). Pierwszym impulsem do tej inicjatywy jest zwołanie na Uniwersytecie Rzeszowskim FORUM MEDIÓW REGIONALNYCH, które zostało zorganizowane z okazji Jubileuszu 20-lecia miesięcznika „Echo Rzeszowa” (250 numerów), wydawanego przez Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa. Gratulacje dla przewodniczącego TPRz Zdzisława Daraża, założyciela i redaktora naczelnego „Echa Rzeszowa” napłynęły od biskupa rzeszowskiego, seniora Kazimierza Górnego, europarlamentarzystów Elżbiety Łukacijewskiej, Stanisława Ożoga, Tomasza Poręby, posłów Mieczysława Miazgi i Bogdana Rzońcy, prezydenta Rzeszowa Tadeusza Ferenca, marszałka woj. podkarpackiego Władysława Ortyla, prorektora UR prof. dr hab. Grzegorza Ślusarza, dziekana Wydziału Socjologiczno-Historycznego UR prof. UR dr hab. Pawła Graty, byłego naczelnika ZHP Krzysztofa Grzebyka, przewodniczącego Rady Wojewódzkiej SLD Wiesława Buża i przewodniczącej Nowoczesna Rzeszów oraz stowarzyszeń: Rady Krajowej Ruchu Regionalnego RP, Nasz Dom Rzeszów, Krystyn Podkarpackich i wsi Zaborcze. Odznakę „Przyjaciel Rzeszowa” ustanowioną przez TPRz, przyznano działaczom i sponsorom TPRz, biskupowi rzeszowskiemu, Kazimierzowi Górnemu prezydentom miasta: Mieczysław Janowski, Tadeusz Ferenc, Marek Ustrobiński, Stanisław Sienko oraz twórcy pomnika Walk Rewolucyjnych Marianowi Koniecznemu. Publicystom „Echa Rzeszowa” dyplomy wręczał Tadeusz Ferenc, prezydent Rzeszowa i Zdzisław Daraż, redaktor naczelny. Referaty wygłosili Bożena Konikowska (RKRR PR), prof. dr hab. Sławomir Partycki (KUL), prof. UR dr hab. Wojciech Furman i prof. UR dr hab. Wacław Wierzbieniec. Podczas Forum promowano monografię wydaną przez TPRz Przyjaciele Rzeszowa. Socjologiczny portret ruchu regionalnego, autorstwa prof. UR dr hab. Krystyny Leśniak-Moczuk, która otrzymała list gratulacyjny od Bartosza Romowicza, burmistrza Ustrzyk  Dolnych. Zespół Ten Ton z ZSP nr 1 wykonał dwa utwory: Wśród kamienic Anny śpiew i Odlatują kasztany,  muz. Piotr Leszega i Maciej Organ, sł. Małgorzata Gergasz. 

 

                                                                                                          Krystyna Leśniak-Moczuk

FORUM MEDIÓW REGIONALNYCH

Jubileusz 250 numerów „Echa Rzeszowa”

26 listopada 2016 rok, godz. 10.00

Uniwersytet Rzeszowski, ul. Rejtana A0 (aula 1 piętro)

Honorowe Patronaty:

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego

Tadeusz Ferenc, Prezydent Miasta Rzeszowa

Prof. dr hab. Sylwester Czopek, Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego

Patronaty Medialne:

TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Radio Feniks, Radio Centrum, Radio Via, „Gazeta Wyborcza” Gazeta w Rzeszowie, „Nowiny”, „Wieści Regionalne”, Gospodarka Podkarpacka, „Echo Rzeszowa”, „Nasz Dom Rzeszów”,  „VIP Biznes & Styl”, „Day & Night”.

Organizatorzy:

Wydział Socjologiczno-Historyczny Uniwersytet Rzeszowski

Towarzystwo Przyjaciół Rzeszowa

Cele konferencji:

1)      Rola mediów regionalnych w promowaniu ludzi i miejsc Podkarpacia i upowszechnianiu wiedzy historycznej i perspektyw rozwojowych.

2)      Współdziałanie czy konkurencja pomiędzy podmiotami na rynku medialnym.

3)      Przyszłość mediów tradycyjnych w digitalnym społeczeństwie.

Program:

Chór „Cantilena” – Ballada o Rzeszowie, Ulica zwana Pańską, Polka Rzeszowska.

 

Zespół „Ten ton” ZSP nr 1 w Ustrzykach Dolnych – Wśród kamienic Anny śpiew.

 

Zdzisław Daraż, prezes Towarzystwa Przyjaciół Rzeszowa, redaktor naczelny „Echa Rzeszowa” – otwarcie Forum

 

Wystąpienia przedstawicieli patronów honorowych i patronów medialnych

 

Wręczenie odznak „Przyjaciel Rzeszowa” i okolicznościowych dyplomów

 

Bożena Konikowska, wiceprzewodzniczący Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RP - Rola mediów w propagowaniu idei regionalizmu

Prof. dr hab. Sławomir Partycki, Katolicki Uniwersytet Lubelski, przewodniczący Wojewódzkiej Rady Towarzystw Regionalnych w Lublinie - Doświadczenia 35 lat działalności  WRTR

Dr hab. Wacław Wierzbieniec, prof. UR - Refleksje na temat Kongresów Regionalnych województwa podkarpackiego z lat 2015-2016

Dr hab. Wojciech Furman, prof. UR - Cechy przekazów dziennikarskich „Echa Rzeszowa” w 2015 roku

Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR - promocja książki Przyjaciele Rzeszowa. Socjologiczny portret ruchu regionalnego

Dyskusja

 

 
 
 

 

Fundacja im. Księdza Kardynała Adama Kozłowieckiego „Serce bez granic”  

Fundacja Brata Alberta „Bliźniemu Swemu”

 

mają zaszczyt zaprosić na II edycję Balu Dobroczynnego

SERCE BEZ GRANIC – BLIŹNIEMU SWEMU

 

Hotel **** ARŁAMÓW 10 września 2016 r. (sobota).

 

Misja Balu: niesienie pomocy Szpitalowi im. Kardynała Adama Kozłowieckiego w stolicy Zambii – Lusace (budowa Domu Lekarza dla polskich wolontariuszy) i podopiecznym Domu Dziecka „Ochronka im. św. Brata Alberta” w Stalowej Woli.

 

Poprowadzenie: Małgorzata Socha,  znana aktorka oraz Krzysztof Ignaczak siatkarski Mistrz Świata

W programie Balu:

- liczne atrakcje artystyczne m.in.: lider BUDKI SUFLERA, Krzysztof Cugowski wraz z Synami, grupa ze Studia Baletowego Laili Arifuliny, światowy balet z Teatru Bolszoj z Moskwy

- aukcje na cele charytatywne

 

Gośćmi Balu będzie wiele osobistości ze świata sportu, kultury i dyplomacji.

Uczestnicy Balu mają zapewniony nocleg w Hotelu****

ARŁAMÓW w terminie 10/11 września br. wraz z kolacją, śniadaniem, bezpłatnym korzystaniem z sauny i basenów, siłowni, jacuzzi oraz nauką i turniejem golfa.

 

Koszt uczestnictwa dla pary - 1800 zł (1200 zł bez noclegu)

 

Zgłoszenia: 605 144 996

Nr konta: 67 8642 1168 2016 6803 6735 0005

 

Tytuł przelewu: Darowizna

 

IV Podkarpackie Imieniny Krystyn w Przemyślu

                              „Krystyny królują w królewskim Mieście Przemyślu”

5 marca br.- na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu z wielu miast Polski (nie tylko Podkarpacia) Krystyny przybyły do Przemyśla.

Sobotnie imieniny rozpoczęła msza św. koncelebrowana w Archikatedrze Przemyskiej pod przewodnictwem J.E. Księdza Biskupa Stanisława Jamrozka oraz ks. kpt. Grzegorza Bechty- Kapelana Garnizonu Przemyśl w intencji śp. Krystyny Bochenek oraz zmarłych i żyjących polskich Krystyn. We mszy uczestniczył Poczet Sztandarowy Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu.

Po podziękowaniach i uhonorowaniu koncelebrantów tytułami „Krystynianin Pierwszy”, obdarowaniu sercami „Kaziuki” i wielkanocnymi pisankami barwny korowód Krystyn, prowadzony przez Króla Kazimierza Wielkiego oraz werblistę Adriana Dziadka przemaszerował przez centrum miasta na Zamek Kazimierzowski.

Uroczystości na zamku rozpoczęto otwarciem wystawy przemyskiej malarki i tegorocznej jubilatki – Krystyny Gieruli, przez Dyrektora Centrum Kultury i Nauki Zamek – Renatę Nowakowską.

O godz. 13.00 – po pięknym polonezie w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Bolestraszycach Prezes Stowarzyszenia Krystyn Podkarpackich - prof. UR. dr hab. Krystyna Leśniak- Moczuk zarysowała historię Ogólnopolskich Zjazdów Krystyn zainicjowanych przez śp. Krystynę Bochenek oraz Podkarpackich Imienin Krystyn.

Uroczystego otwarcia IV Podkarpackie Imieniny Krystyn w Przemyślu dokonali: prof. UR. dr hab. Krystyna Leśniak- Moczuk i Prezydent Miasta Przemyśla- Robert Choma, przy dźwiękach Hejnału Przemyskiego, płynących z ust trębacza- Macieja Smuczka.

Honorowe tytuły „Krystynianin Pierwszy„- zostały nadane Prezydentowi Miasta Przemyśla – Robertowi Chomie i Staroście Przemyskiemu Janowi Pączkowi, „Nasza Krystyna” - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu - Bogusławie Pieczyńskiej, Kazimierze Pelczar, Janinie Byjoś, Kazimierze Maciej, Marii Pająk, Danucie Łożańskiej i Józefinie Kocur. Nagrodę „Krynia2016” otrzymały Krystyny: Szydłowska śpiewaczka z Teatru Muzycznego w Lublinie i Osuchowska z SKP. Wręczono upominki dla Kryś najmłodszej 37 lat - Borek z Rzeszowa i najstarszej 90 lat - Gieruli z Przemyśla.

Prezentacje artystyczne zespołów: tańce dworskie”- Grupa "Villanico" z Zespołu Pieśni i Tańca „Przemyśl”, tańce rzeszowskie, lubelskie i łowickie- Szkolny Zespół Ludowy Ziemi Przemyskiej "Trójczyce, tańce kubańskie- formacja taneczna Szkoły Tańca „A-Z” – Aleksandry Sołgi, przeplatane były profesjonalną, dowcipną konferansjerką Mieczysława Nyczka.

Po przerwie na gorący i słodki posiłek (przy dźwiękach muzyki): Aleksandra Kłapy i Jerzego Markowicza oraz Kazimiery Pelczar z Krościenka Wyżnego i wspólnym śpiewie i tańcach nastąpiła druga część uroczystości na Zamku, czyli spektakl „Pierwsza lepsza” w wykonaniu Towarzystwa Dramatycznego „Fredreum”.

Dzień pierwszy zakończyła uroczysta kolacja przy muzyce i wspólnym śpiewie z Lwowską Kapelą Podwórkową „TA JOJ” im. K. Galikowskiego w sali restauracyjnej Hotelu „accademia” w Przemyślu.

6 marca br., w drugim dniu ”świętowania” o godz. 10.30 Krystyny spotkały się z członkami Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu oraz Przemyskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka. W programie spacer po Rynku, wizyta w podziemiach mieszczańskich i archikadedralnych kryptach oraz Archikatedrze Rzymskokatolickiej i Greckokatolickiej. Krystyny po mieście i podziemiach oprowadzali przewodnicy Koła Przewodników PTTK Stanisława Bańcarz, Mariusz Bednarz i Piotr Michalski w asyście i pod kontrolą patrolu CiK Żandarmerii Polowej Twierdzy Przemyśl.

O godz. 14.30 pożegnano gości przy wspólnym śpiewie i tańcach w siedzibie TPPiR oraz na Rynku oraz odczytaniu wiersza o IV PIK, ułożonego przez Krystynę Łobodę z SKP.

 

W imieniu organizatorów - Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu dziękujemy:

• wszystkim wykonawcom i ich kierownikom artystycznym

• sponsorom:

•Dyrektorowi i pracownikom Centrum Kultury i Nauki „Zamek”

•Posłowi na Sejm RP- Andrzejowi Matusiewiczowi

•Stowarzyszeniu Kobiet z Bolestraszyc

•Diamond Club - Agnieszka Gierula

•Archiwum Państwowemu w Przemyślu

•Wydziałowi Promocji, Sportu, Turystyki i Kultury Urzędu Miasta Przemyśla

•Związkowi Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl

•Wydziałowi Rozwoju Gospodarczego, Edukacji, Kultury i Promocji Starostwa Powiatu Przemyskiego

•Pracowni Cukierniczej Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 3 w Przemyślu.,

•Hurtowni „Piotruś Pan” Aleksandra Baczyka

Firmie Handlowej „Barbara” Ochenduszko

•Dyrekcji Przemyskich Parków Krajobrazowych

•Piekarni „Kacperek” Fredropol

•Cukierni „Żaczek” - Jerzy Osieczko

•Pizzerii Galicyjskiej”- Ireny Dominiak

. Firnie przewozowej Marcel  z Rzeszowa

.restauracji w hotelu Villa w Bolestraszycach,

dzięki którym ta wspaniała, promująca nasze miasto impreza zdobyła pozytywny oddźwięk nie tylko w kraju, ale także poza jego granicami – skąd napływają listy gratulacyjne. DZIĘKUJEMY !

 

Newsletter

projekt i realizacja: BigCom